Čítanie

Veľmi ma teší, že detičky čítajú knižky. Čo ma teší trošku menej ,je fakt, že pri hlasnom čítaní majú problémy pri čítaní bodiek, čiarok , predložiek ( ktoré majú čítať spolu so slovom)a niekedy si normálne vymýšľajú nové slová. Preto by bolo dobré , keby doma čítavali aspoň 5 minút denne nahlas pod Vašim dozorom ( to preto , aby Vás neopili rožkom ). Viď malá ukážka:

 Na poslednej besede s pani spisovateľkou Hlušíkovou som si uvedomila, aké čaro má ľudský hlas , a preto  som na posledný aprílovo-májový týždeň naplánovala ranné čítanie knihy. Celý týždeň vždy 1 hodinu bude deťom čítať knihu nejakýdospelák ( za hodinu sa môžu prestriedať viacerí). A tu by som potrebovalac Vašu veľkú pomoc. Bola by som rada , keby ste to boli Vy – rodičia, alebo možno aj starí rodičia. Ak by ste mohli a hlavne chceli, nahláste sa mi prostredníctvom Vašich detváčikov. 29.4.,30.4.,2.5.,3.4.

Socialistický dalton

V predmete vlastiveda sa prechádzame históriou. Najdôležitejšie je, aby deti k tomuto predmetu nadobudli kladný vzťah. Snažíme sa preto, aby  si detičky z týchto hodín odnášali čo najviac zážitkov. Jeden a to poriadny si určite odniesli aj z tohto daltona.  čoho dôkazom sú aj reakcie detí. ( Nájdete pod názvom Socializmus s ľudskou tvárou. )